Звітуємо:


Дата
Зміст роботи
Мета роботи
10. 06 - 11.06. 2013р.
участь у І етапі україно-польського проекту "Шкільна академія підприємництва 2" на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (тренери  Скоробогатов Андрій Вікторович та Кушнікова Світлана Вікторівна) по підготовці керівників  шкільних клубів підприємництва - вчителів економіки та шкільних психологів
Розвиток в учнів та вчителів, через створення шкільних клубів, культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар'єрі
23.06 - 26.06.2013р.
участь у ІІ етапі україно-польського проекту "Шкільна академія підприємництва 2" на базі Херсонської академії неперервної освіти під керівництвом  польських (Здіслави Баранкевич, Моніки Вервіцької) та українських тренерів (Скоробогатова Андрія Вікторовича, Кушнікової Світлани Вікторівни)
Обмін досвідом у запровадженні в шкільну практику заходів, пов'язаних із розвитком професійної активності та підприємливості
27.06.2013р.
Розпочато ведення шкільного блогу. Зроблено перші дописи, додано фото.
 Пропагування проекту, популяризація знань.
04.06.2013р.
Презентація ШКП «Маківка» на педраді
Знайомство та пропагування проекту.
06.09.2013р.
Відкриття  ШКП « Маківка»: тренінгове заняття: інтеграція групи «Давайте познайомимося». Вибори Президента клубу. Планування роботи клубу на вересень – грудень 2013 р.
Знайомство, згуртування команди, створення сприятливих умов для роботи в групі, первинне засвоєння способів саморозкриття.
10.09.2013р.
Мультимедійна презентація шкільного клубу підприємництва «Маківка» на батьківських зборах
Знайомство та пропагування проекту
12.09.2013р.
Засідання учасників ШКП «Маківка»: навчально-практичний тренінг «Я – майбутній підприємець». Дискусія «Підприємлива людина: якою вона має бути?»
Пояснити вимоги до особистості підприємця; визначити риси підприємливої людини; дати самооцінку наявності і розвиненості підприємницьких якостей; установити зв’язки між певними рисами особистості та успіхами в господарській діяльності
19.09.2013р.
Психологічний тренінг «Я тебе розумію»
Продовження роботи щодо способів саморозкриття, розвитку вміння само- презентації. Вдосконалення вмінь ефективного спілкування, комуніка-тивних навичок
26.09.2013р.
Навчально-практичний тренінг «Перші кроки майбутнього підприємця». Гра « Підприємницька ідея»
Допомогти учням оволодіти поняттям ”підприємець”; усвідомити важливість гармонійного збалансування певних особистісних якостей успішного підприємця; визначати якості, які перешкоджають у бізнесі; робити самооцінку особистісних якостей, необхідної для успішної бізнес – діяльності; виховувати культуру спілкування; стимулювати розвиток умінь учнів аргументувати свою відповідь; розвивати економічне мислення
03.10.2013р.
Психологічний тренінг «Я – впевнена людина»
створення умов для оцінки підлітками свого рівня впевненості в собі. Сприяти самопізнанню своїх сильних і слабких сторін, формулювання уявлень про відмінності між впевненою, невпевненою і самовпевненою поведінкою
10.10.2013р.
Навчально-практичний тренінг «Складання бізнес-плану»
сформувати в учнів поняття про бізнес - план, його структуру, етапи підготовки складання плану,  навчити дітей складати бізнес-план; розвивати в учнів навички та вміння підприємницької діяльності; виховувати почуття економії та працелюбності
15.10.2013р.
Психологічний тренінг «Ми – команда»
сформувати поняття команди; дати уявлення про роль керівника на кожному з етапів становлення    команди;
 згуртувати учасників групи для спільного вирішення поставлених задач; продемонструвати ефективність командної роботи у прийнятті рішень; відпрацювати алгоритм прийняття групового рішення
24.10.2013р.
Екскурсія до районного центру
зайнятості
ознайомлення учасників ШКП із принципами організації діяльності служби зайнятості, послугами, що надаються центром зайнятості, технологією обслуговував-ння незайнятого населення, а також інформацією щодо актуальності окремих професій на нашому ринку праці
07.11.2013р.
Екскурсія до банку
підвищення фінансової грамотності учасників ШКП, ознайомлення з діяльністю банківської інфраструктури, аспектами роботи Юніор-Банку
13.11.2013р.
Зустріч з головним координатором проекту «Шкільна академія підприємництва» в Україні Романом Богдановичем Шияном, тренінгове заняття
ознайомлення з діяльністю роботи шкільного клубу підприємництва
21.11.2013р.
Психологічний тренінг «Толерантність:що це?»
ознайомити та поглибити знання про поняття «толерантність», його значення у житті людини. Закріпити довірчий стиль спілкування у групі
28.11.2013р.
Навчально-практичний тренінг « Підприємництво: покликання чи професія?»
розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів
05.12.2013р.
Екскурсія до податкової служби
ознайомлення учасників ШКП з поняттям «податок», із значенням податків у нашому сьогоденні, а також з принципами організації діяльності податкової служби, структурою, переліком послуг
12.12 – 19.12.2013р.
Цикл практичних занять по виготовленні новорічної продукції «Майстерня Діда Мороза»
на практиці використати  підприємницькі здібності - власноруч виготовити, а потім продати новорічний подарунок
24.12.2013р.
Круглий стіл на тему " Шкільні клуби підприємництва: нові підходи до професійної та підприємницької діяльності в системі європейських компетентностей" (на базі ДОІППО)
Обмін досвідом, підведення підсумків
15.01.2014р.
Психологічне заняття по профорієнтації «Світ професій»
Після проведеного заняття учні повинні: розуміти
важливість особистої готовності до професійного самовизначення; вміти
 визначати власні професійні інтереси та схильності; знати про світ
професій та їхні особливості
22.01.2014р.
Заняття з економіки «Для чого потрібні гроші?»
поглибити знання про гроші, їхню суть і роль у функціонуванні ринку;
ознайомити з історією виникнення грошей;
розвивати вміння визначати функції грошей, працювати з підручником, схемами; розвивати вміння шукати потрібну інформацію в додатковій літературі; виховувати в
учнів раціональне ставлення до грошей
05.02.2014р.
Психологічне заняття по профорієнтації  «Професії для тебе»
активізувати процес професійного самовиз-начення старшокласників на основі формування навичок свідомого прийняття рішень;   надати
учням інформацію про професії на ринку праці та вимоги до них; допомогти
учням усвідомлювати свої здібності, бажання, можливості у свідомому виборі професії; активізувати навички ефективної взаємодії в групі
12.02.2014р.
Заняття з економіки «Безробіття. Повна зайнятість. Природне безробіття»
розглянути та закріпити в учнів поняття про види безробіття; формувати уявлення про повну зайнятість та природне безробіття; розвивати економічне мислення; формувати відповідальне ставлення до працевлаштування
26.02.2014р.
Проведення ярмарку в рамках традиційного весняного свята «Масляна»
на практиці використати  підприємницькі здібності, а також зберегти  давні традиції, розширити кругозір учнів
05.03 - 19.03.2014р.
Цикл профорієнтаційних занять
допомогти  поглянути на себе очима інших людей; навчитися  бачити свої реальні перспективи і можливості, планувати і досягати професійних цілей, раціонально використовувати час
04.04.2014р.
Участь в змаганнях команд КВК старших класів до Дня Сміху
корисне поєднання заняття в клубі і відпочинок
09.04.2014р.
Гра «Економічний калейдоскоп»
узагальнити та систематизувати знання учнів з економіки,закріпити практичні вміння і навички учнів із розв’язування задач. Розвивати критичне мислення, ініціативу,уміння обґрунтувати свої думки,активізувати групову розумову діяльність. Виховувати культуру спілкування,колективізм,інтерес до науки економіки
16. 04. 2014р.
Психологічне заняття по профорієнтації «Професії моїх батьків»
сформувати особистісне ставлення до світу професій; розвивати усвідомлення ролі життєвого самовизначення
23. 04. 2014р.
Заняття з економіки «Сімейний бюджет. Доходи і витрати сімї»
поглибити знання про доходи сім’ї як джерело збільшення її багатства; види доходів, витрати, обов’язкові платежі, бюджет родини; вчити планувати бюджет родини, раціонально розраховувати витрати і співставляти їх з доходами; усвідомити свою роль у формуванні сімейного бюджету; виховати грамотного споживача та дбайливого господаря
14. 05. 2014р.
Заняття з економіки « Реклама: мета, функції, форми втілення та основні вимоги»
ознайомити з основними можливостями у використанні комунікативних маркетингових засобів – реклами; пояснити суть заходів щодо стимулювання попиту, створення позитивного іміджу на ринку; виховувати в учнів економічний світогляд
21. 05. 2014р.
Заняття з економіки «Покупець – продавець . Де взяти товар ?»
познайомити учнів з поняттями : « ринок », « ринкова ціна », « посередник »;  закріпити поняття : « дохід », « товар », « реклама », « якість товару »;  вирішувати прості задачі на додавання та віднімання у межах 1000; розвивати уміння аналізувати , порівнювати , виділяти головне ; виховувати культуру поведінки в умовах ринкових відносин
28. 05. 2014р.
Підсумки роботи ШКП «Маківка»
аналіз роботи

1 коментар:

  1. Така форма звіту теж доступна! Я радію за Вас, Іринко і Вітуля, що Ви змогли закохати в свій клуб своїх конкурентів! З повагою, Світлана Вікторівна.

    ВідповістиВидалити